Сайтът на гражданското общество

baraban.bg

Мнения

България ще получи 75 млн. евро за затварянето на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”

   Очаква се в бюджета на ЕС догодина да бъдат заложени 75 млн. евро допълнителни компенсации за България за затварянето на блокове I-IV на АЕЦ „Козлодуй”, съобщават от пресценъра на Министерския съвет. Средствата са част от общо 300 млн. евро, които Европейската комисия предложи да бъдат отпуснати на страната ни до 2013 г. Това стана ясно по време на редовното заседание на Съвета по европейски въпроси в Министерския съвет. На заседанието си СЕВ одобри проекта на позиция на страната ни за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), част „Бюджет”, което ще се проведе в Брюксел на 18 ноември. Основен акцент в рамките на Съвета ще бъде приемане на второ четене на бюджета на ЕС за 2010 г.

   В бюджета на съюза за 2010 г. трябва да залегнат и средства за прилагане на Плана на ЕС за икономическо възстановяване, включително за реализацията на списък от енергийни проекти, в т.ч. с участието на България, както и допълнителни средства по Програмата за развитие на селските райони.

   В рамките на Съвета по европейски въпроси беше разгледано предложение на ЕК за нов законодателен пакет за опростяване на законодателството в областта на Кохезионната политика на ЕС. Част от пакета е предложението за изменение на Регламент № 1083/2006 на Съвета във връзка с общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд. Измененията предвиждат държавите-членки, които през 2009 г. са получили средносрочна финансова подкрепа за платежния си баланс, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) 332/2002, и/или държави-членки, които през 2009 г. са имали отрицателен ръст на БВП с повече от 10 %, да имат възможността да получат допълнителни авансови плащания от ЕК за 2009 и 2010 г. на операциите по оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ.

Сред държавите, които ще могат да се възползват от облекченията, са Естония, Латвия, Литва, Румъния и Унгария. Общата стойност на предложението е в размер на 775 млн. евро. Държавите-членки, пожелали да се възползват от тази възможност, ще възстановяват средствата след 2011 г. Предложението трябва да компенсира отрицателното въздействие на икономическата криза и да ускори в краткосрочен план прилагането на европейските фондове в полза на реалната икономика. Измененията на Регламент № 1083/2006 предвиждат и цялостно опростяване на правилата за изпълнение на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, ускоряване на изпълнението на оперативните програми и намаляване на административната тежест.

   България отстоява запазването на квотата за улов на калкан в Черно море в размер на 100 тона общо за България и Румъния, гласи българската позиция за участие в Съвета на ЕС по земеделие и рибарство на 20 ноември, съгласувана в рамките на СЕВ. Очаква се на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство да бъде одобрено предложението за допълнителни 280 млн. евро в подкрепа на пазара на мляко в съюза през 2010 г. Ще бъде разгледано и разрешение за пускане на пазара, на генномодифицирана царевица.

Посещения: 1792

Българите в Украйна благодарят на правителството

   Правителството получи благодарност от българската общност в Одеска област, Украйна, разгласиха от правителствения пресцентър. Благодарността е за подкрепата в борбата с разпространението на свински грип. В писмо до министър-председателя Бойко Борисов, председателят на Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе, изказва благодарност за помощта, която е оказана на регионите с компактно българско население в Украйна, силно засегнати от опасния вирус.

   Ръководството на Одеска област, на районните болници, представителите на българската общност, високо оценяват получената медицинска апаратура, препарати и антибиотици, които са разпределени на пет болници в районите Измаил, Измаилски, Болградски, Арцизки и Тарутински. В периода от 10 до 15 ноември екип медици от Военномедицинска академия, ръководени от полк. доц. Асен Петков, са се срещнали с лекарските колективи по места и са оказали практическа помощ на украинските си колеги.

   „С този висок жест правителството на България показва своето съчувствие и загриженост към българската диаспора в Украйна, а също приятелските отношения между нашите две страни”, се казва в писмото на Киссе до министър-председателя.

   Правителството предостави на българската общност в Украйна модерно медицинско оборудване, предпазни средства, медикаменти, лекарства и книги на обща стойност над 300 хил. лв.  

Посещения: 1760

Сребърният ритон-кентавър от Далакова могила – защитник на божественото

kent_1Niki  

Николай Сираков

археолог

РИМ - Сливен

 

 

 

 

 

   През лятото на 2007 г. екип на експедиция ТЕМП, ръководена от д-р Георги Китов, направи поредното си голямо археологическо откритие. Край сливенското село Тополчане, при проучване на могилен некропол, се откри  богат тракийски царски гроб, с гробни дарове, съставляващи цяло съкровище. Всички тези находки сега се намират в Регионалния исторически музей – Сливен. Един от най-интересните експонати сред тях, несъмнено, е сребърният ритон-кентавър.

   Ритонът се появява твърде рано като ритуалeн съд в културната история на човека. Представлява чаша, която има два отвора: един широк в горната част, през който виното се налива в чашата и друг – малък, в долната част, през който течността се излива на тънка струйка. Това действие, при което се осъществява движение на течността по вертикалната ос, има особен ритуален смисъл, тъй като при преминаването се свързват точките „горе” и „долу”, т.е. извършва се решителен преход, докато се стигне до възливането или изпиването на напитката. Именно поради това ритонът е много специализирана чаша.

   Вероятно произходът на тази чаша е свързан с естествените прототипи – чашите от рога на едри животни, които и през историческата епоха били използвани за пиене. Постепенно тези рогове започват да се обковават с орнаменти от скъпоценен метал или да се възпроизвеждат в камък, глина,  метал, стъкло. Те не само се използват в култови и мистериални ситуации, но са едни от основните предмети, участващи в най-важните обредни комплекси на архаичната култура – обмяната на дарове и посвещения в светилищата. Тъй като пиенето от долния отвор на ритона е трудно, в пировете този съд се използва в комплект с фиала (плитка чаша, използвана за възлияния на течности). От ритона виното се излива във фиалата, от която пируващия пие, както ни показва и сцена на брачно тържество на Кабирите, изобразена върху каничка от с. Борово, Русенско.

   Ритонът от Далакова могила представлява сребърен рог, който в долната си част завършва с изкусно моделирано протоме (предната част на тялото) на кентавър. Човешката глава е необикновено изразителна, напрегната и съсредоточена. Лявата ръка е изнесена напред, дясната държи бойна топка, която митичното същество в своята ярост се кани да запрати по въображаем противник. На гърба си кентавърът има добре изразен гребен. По цялото протежение на рога има врязани релефни канелюри. Горната част на ритона е разширена и оформя устие с ръб навън. По шията има богата декоративна украса от позлатени растителни орнаменти и палмети.    

   Специално място в ритона от Далакова могила заема триизмерната релефна фигура на кентавъра. Тази пластична фигура играе ролята на апотрофей – отблъскваща злите сили от сакралния съд.

   Кентаврите са въплъщение на антикултурата, те отричат правилата на социално поведение като гостоприемство, брак, етикета на ядене и пиене. Те обикновено обитават периферията на културния свят: планини, гори, пусти места, морски бряг. Самата двойственост на техният облик подсказва граничното им положение между животното и човека. Кентавърът от ритона е натоварен със защитна функция. Не случайно брани свещеното пространство в бойна поза. Целта е да плаши, да накара злите сили  да се отвърнат. Именно затова той  защитава най-уязвимото място на съда - там откъдето се излива течността.

   По косата и копитата на кентавъра, така също и по бойната топка, има позлатяване с цел подчертаване, маркиране на тези части. Това е архаична метафора, която отбелязва митичните животни, дошли от другия свят или отиващи в него.

   Архаичното съзнание е ориентирано към ценностната система, установена от митичните герои от пред-времето, когато се формирал Космосът. Тракийският торевт гениално е визуализирал тази представа със средствата на растителния, антропоморфния и зооморфния код, с идеята, че нарушеното естествено състояние на космоса ще се възстанови след принасянето на жертва,т.е. чрез сакралната намеса на царя.

Изработката на ритона от благороден метал има за цел да повиши семиотичността на съда. Среброто и златото, от които е изработен предметът, засилва сакралността му чрез митологичното му съотнасяне на отвъдното царство. С това се постига по-висша форма на сакрализация на съда, по-голяма значимост.

   Друг важен елемент в структурата на чашата – ритон от Далакова могила е устието с фигуралните растителни елементи. Растителните орнаменти са много разпространени в произведенията на тракийската торевтика. Наред с чисто декоративната си функция, орнаментите са и знак, който има значение в конкретен контекст. Палмета виждаме в много произведения на тракийското изкуство. Като орнамент, палметите символизират „световното дърво на живота”. Най-общо казано, в това изображение е закодирана вертикалната структура на Космоса. Корените са подземния свят, стволът маркира средната зона, а короната - горния свят. Интерпретацията на орнамента може да се приеме като идея за плодородие, възраждане, сигурност, източник на жизнена енергия и знания. Напълно е допустимо, според изкуствоведа Иван Маразов, като имаме предвид самата мито-ритуална функция на ритона /от него се пие и се правят възлияния/ -  и функцията „събуждане” за нов живот, който предстои.

   Ритонът е най-популярната царска инсигния (външен знак за достойнство). Той се свързва с жреческата функция на царя. Чрез него царят общува с боговете. Следователно съдът в ръцете на владетеля го обозначава като медиатор между племенния колектив и божествения свят. Тъкмо тази сакрална позиция на чашата отбелязва първофункционалността на царя, т.е. неговата жреческа природа.

   Ритонът е най-характерният съд за пиене на вино в Тракия. Самото пиене на вино и поръсване с вино има магично действие – божественото питие носи изобилие, здраве, благоденствие. Поръсването с вино има благославящо действие за траките. Свръх-сакралната напитка – виното, е определящ белег на културния, подреден от социални норми, начин на живот.

   В заключение може да кажем, че изображенията по съда – ритон от Далакова могила, не са изпълнявали само декоративна функция, а са натоварени с митологично-религиозно значение, играещо ролята на апотропей (магически предмет, отблъскващ злото). Защото чашата кодира сакралната функция на владетеля, неговата връзка с божественото. Тя го обозначава като медиатор между неговият народ и отвъдното. Едновременно със свещения си характер, съда-ритон с кентавър от Далакова могила, е шедьовър в развитието на тракийското приложно изкуство. 

kent_2kent_3

Посещения: 6675

Подкатегории

baraban.bg ©

Top Desktop version