Сайтът на гражданското общество

baraban.bg

Мнения

Назначен е нов заместник-министър

   Новият заместник-министър на външните работи се казва  Константин Димитров. Той е назначен със заповед на премиера Бойко Борисов, съобщават от правителствения пресцентър.

   Димитров поема поста, след като предшественикът му Красимир Костов подаде оставка по лични причини, свързани с установената му принадлежност към структурите на бившата Държавна сигурност.

Посещения: 2284

ЕК одобри първия голям инфраструктурен проект по Оперативна програма „Околна среда”

Vraza   На 17 декември 2009 г., с решение на Европейската комисия, е одобрен за финансиране интегриран проект за водния цикъл на град Враца, на обща стойност 136 373 288,07 лв. Безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда” е в размер на 123 523 616, 01 лв. Това е първият голям инфраструктурен проект на България в областта на околната среда, който получи положителна оценка от Брюксел, гласи съобщението от правителствения пресцентър.

   Съгласно Регламент 1083/2006 на ЕК, всички проекти на стойност над 25 милиона евро следва да получат одобрение от Комисията, след като преминат етапа на оценка на национално ниво.

   Проектът, разработен от община Враца, включва реконструкция и рехабилитация на над 150 километра водоснабдителна, канализационна и колекторна мрежа на град Враца. Дейностите включват и пълно обновяване на съществуващата пречиствателна станция на града. Безвъзмездната финансова помощ от Кохезионния фонд на ЕС е в размер на 98 818 893, 59 лв., а съфинансирането, осигурено от държавния бюджет е 24 704 722, 42 лв.

   Срокът за усвояване на безвъзмездната помощ е до края на 2013 г. В периода на изпълнение се очаква да бъдат разкрити 520 работни места.

 

   Разпределение на бюджета по източници на финансиране в лева:

 

Източник

Стойност (в лева)

% от общата стойност

Кохезионен фонд на ЕС

98 818 893, 59

72,46%

Държавен бюджет на РБългария

24 704 722, 42

18,12%

Заеми от международни финансови институции

12 849 672, 06

9,42%

Обща стойност

136 373 288, 07

100%

 

 

Посещения: 2420

Размерът на минималната работна заплата остава 240 лв.

   Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри минималната месечна работна заплата за страната през 2010 г., която ще бъде в размер на 240 лв. Минималната часова работна заплата ще бъде 1.42 лв. при нормална продължителност на работното време осем часа при 5-дневна работна седмица.

   Проектът за Постановление на Министерския съвет бе одобрен от социалните партньори, съобщават от правителствената пресслужба. Според представителите на работодателските организации, запазването на размера на минималната работна заплата през следващата година е разумно. Ако в ситуация на криза увеличаваме минималната работната заплата, това ще доведе до нарастване на безработицата, смятат от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Съвсем логично е да се запази сегашният размер на минималната месечна работна заплата, съобразено с това, че се намираме в криза, смятат и от КТ”Подкрепа”. Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков изрази надежда, че през следващата година страната ни ще бъде в период на икономически растеж и това ще даде отражение върху доходите.

   Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри и проект за Постановление за изменение на Наредбата за регулиране на цените на природния газ. Основната цел на измененията е да се създадат ясни правила за формиране на цената на природния газ при продажбата му от Обществения доставчик на крайни снабдители и потребители, присъединени към газопреносната мрежа. Промените в Наредбата предвиждат намаление на нормативно регламентираната  надценка за Обществения доставчик от 3 % на „до 2 %”, в годишен аспект. Освен това, чрез измененията ще се даде възможност за прилагане на механизма за  компенсиране на недовзет, съответно надвзет, приход за предходен период.  Това означава, че е възможно запазването на цената на природния газ през едни периоди и нейната промяна през други, като Общественият доставчик  ще се компенсира за претърпени от него загуби по време, когато цената е останала постоянна.

   Според синдикалните организации и представителите на бизнеса обаче, са необходими допълнителни промени и в Закона за енергетиката. По време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество социалните партньори предложиха създаването на работна група, която да се занимае с измененията в закона, произтичащи от приемането на наредбата.

   Председателят на Националния съвет за тристранно сътрудничество Симеон Дянков, вицепремиер и министър на финансите, съобщи, че още на следващото заседание на Съвета ще очертае приоритетите на правителството, и в частност на министерството на финансите, за следващата година.

 

 

 

 

   

 

Посещения: 2773

Подкатегории

baraban.bg ©

Top Desktop version