Сайтът на гражданското общество

baraban.bg

Мнения

Ползващите експертна помощ от ЕС трябва да се регистрират по ДДС

   Българските граждани или фирми, които получават консултантска, рекламна, експертна, инженерна и друга услуга от лице от държава от Европейския съюз /ЕС/ са длъжни да са регистрирани по Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ от началото на тази година. На практика това значи, че ако например земеделски производител си купи машина и плати допълнително за усъвършенстването й на инженер от ЕС, българинът ще бъде задължен да се регистрира по ЗДДС, съобщиха от Нацоналната агенция по приходине /НАП/. Такива са изискванията на европейското законодателство, които бяха записани и в българския Закон за данък върху добавената стойност.

Въпросната промяна регламентира задължителна регистрация по ЗДДС на лица, които получават услуги от държава от ЕС, с място на изпълнение в България, за които се прилага механизмът за самоначисляване на ДДС от получателя, независимо от достигнатия оборот. Същото важи и за българските граждани и фирми, които предоставят услуги в държава-членка на ЕС.

   Регистрацията по ЗДДС трябва да се направи минимум 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем. Това означава, че регистрацията трябва да стане една седмица преди датата на авансовото плащане или датата, на която се заплаща услугата. В тези случаи НАП е длъжна да регистрира гражданите и фирмите в тридневен срок.

   Регистрираните на това основание доставчици подават задължително и VIES-декларация (декларация, в която се описват осъществените вътреобщностни доставки на услуги за съответния период). По този начин българската и европейската приходна администрация ще могат да съпоставят информацията за това дали е платен дължимият ДДС по този вид сделки. В тези случаи ДДС се дължи в държавата, в която е регистриран получателят на услугата.

   Лицата, регистрирани по този специален режим, няма да имат право на данъчен кредит за платения ДДС или да начисляват ДДС за своите доставки.

от сайта www.pr-lamezon.com

 

Посещения: 2530

Природозащитници наблюдават млади царски орли

Zeleni_balkani   Мониторинг на зимуващи млади и неразмножаващи се царски орли на територията на Южна България е извършен от екип на „Зелени Балкани”, съобщават от федерацията. Това е станало в периода от средата на декември 2009 г. до средата на януари 2010 г. 

   Експерти и доброволци на организацията са извършили наблюдения на четири места с концентрации на млади царски орли, известни до момента. В четирите територии, както и в съседни райони, са регистрирани общо 16 наблюдения на птици в младежко и преходно оперение. Различен брой млади индивиди са регистрирани на териториите на общините Сливен, Тунджа, Елхово, Болярово и Тополовград. Три от младите птици са маркирани от „Зелени Балкани” през 2007 и 2008 г. и тяхното проследяване в различни райони спомага за наблюдението и на другите полово незрели индивиди. При останалите отчетени млади орли не са идентифицирани обозначителни маркировки.

   В същия период, в гнездовите райони на голяма част от известните размножаващи се двойки, са наблюдавани и възрастни царски орли, зимуващи в гнездовата си територия. В някои от тези места са наблюдавани и единични индивиди от полово незрелите птици.

   Подобен тип зимен мониторинг на неразмножаващи се царски орли се извършва за трета поредна година от членове на „Зелени Балкани”. В резултат от радиопроследяване на млади царски орли, през 2007 г. екипът за първи път наблюдава зимуващи млади индивиди.

   По време на тазгодишния зимен мониторинг екипът наблюдава и шест възрастни морски орли. Четири от птиците са от 2 известни гнездящи двойки от поречието на река Тунджа, останалите вероятно се размножават в района. Радостен е фактът, че една от двойките, чието гнездо бе разрушено през миналата година вследствие на буря, е наблюдавана да строи ново гнездо в средата на януари.

   Още по-интересно е наблюдението на зимуващ голям креслив орел (Aquila clanga). Рядката за България хищна птица е наблюдавана да ловува в района на нощувка на голям корморан (Phalacrocorax сarbo) в поречието на р. Тунджа през месец януари.

   По време на зимния мониторинг на царските орли, е регистрирано и ято от 7 сиви жерава (Grus grus). На 28.12.2009г., тези рядко зимуващи в района птици, са отчетени в близост до река Тунджа, северно от град Елхово, а на 12.01.2010г. в района на Природен парк ,,Сините камъни”. Наблюдението на птиците в района е потвърдено и от експерти извън „Зелени Балкани”. В същия период тези птици са наблюдавани и от Петър Шуролинков (Институт по зоология -  БАН) и Гергина Даскалова (Българско дружество за защита на птиците).

   Дейностите за опазването на царския орел са в рамките на проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”.

Посещения: 2597

С 2% по-висока здравната осигуровка

    В сряда, на поредното заседанието на Министерския съвет, ще бъде взето решение за отблокиране на 350 млн. лв., които ще бъдат предоставени допълнително на Националната здравноосигурителна каса и ще се разгледа предложение за 2 % повишаване на здравната осигуровка. В момента тя е 8 % - най-ниската в Европа, е заявил премиерът Бойко Борисов, след като проведе среща с  министър Симеон Дянков, министър Божидар Нанев и ръководствата на съсловните организации. Тези средства ще преминават като приходи директно в сферата на здравеопазването. Министър-председателят е категоричен, че превеждането на средствата на лекарите оттук-насетне ще бъде редовно, но в същото време няма да спрат проверките заради протести на лекарите.
   До сряда Министерството на финансите ще изплати дължимите суми на лекари, стоматолози и болници. Забавянето се е наложило заради това, че са се изплащали парите им за ноември и декември миналата година. „Четири години предишното правителство не е приемало разширения списък за безплатните лекарства. От първи юли се разширява списъкът така, че ние да плащаме със 70 млн. лв. повече”, подчертава премиерът.

 

Посещения: 2364

Подкатегории

baraban.bg ©

Top Desktop version